top of page
IDG Vaede_edited.jpg

Om Klustret

När vi påbörjade vår resa 2016 var vår intention att samla en liten grupp eldsjälar och förändringsagenter för att skapa en miljö som skulle inspirera till samskapande och produktivitet. Med tiden har Klustret växt till något mycket mera än det, både i antal medlemmar och ambition. 

Idag är Klustret ett labb för utveckling och ett dynamiskt experiment i själv-organisering, som drivs av ett 50-tal medlemmar. Alla bidrar till gemenskapen och en aktiv kultur. Vi delar visionen och några speciella principer som engagerar oss och leder oss i hur vi kan agera, kommunicera och utvecklas. Alla deltar också i någon av våra cirklar, där vi tar ansvar för olika områden och får allt att fungera på ett smidigt sätt.

 

Under dagtid vardagar är Klustret en coworking-plats där vi kan jobba på egen hand eller ha möten. Kvällar, helger (och ibland vid frukost) förvandlas vår mötesplats till en arena för seminarier, olika events eller spännande workshops, utifrån medlemmars initiativ.

Våra principer

Fall Tokens

Medvetet ansvarstagande

Ta ansvar för dig själv och ditt bidrag till vår community.

Country Road

Lämna positiva spår

Vi lämnar jorden (och platsen vi är på) i samma skick som när vi kom, eller bättre.

Lugna kvinnan

Närvaro och äkthet

Vi vågar visa oss precis som vi är, även i stunden.

Frivilliga-Garden

Dela och samskapa

Vi hjälper varandra att växa genom samarbete, öppenhet och generositet.

bästa vänner

Agera och lära

Tillräckligt bra just nu, säkert nog att testa och utveckla med hjälp av feedback och reflektion.

Familj i köket

Vi är alla värdar

Vi tar hand om oss själva, varandra och helheten.

Vår grundare

Stiftelsen Ekskäret

 

Ekskärets mission är att lyfta fram nya perspektiv som hjälper oss att ställa viktiga frågor om vilken värld vi vill skapa och lägga grunden för mötesplatser där det finns utrymme för inre utveckling.

Sedan starten har stiftelsen utvecklat platser och sammanhang för utforskande möten, dialoger och livslångt transformerande lärande.

Läs mera om stiftelsen på www.ekskaret.se.

bottom of page