top of page

Ljuset är tänt!

10 februari 2023


Vi börjar komma på plats på Odengatan. Våra vackra lampor har äntligen kommit upp (tack Johan L, Sofie och Magnus) och vårt första externa event har genomförts.


Det här medlemsbrevet bygger på input från Klustrets cirklar om nuläget och valfri information som känns viktig att kommunicera. Troligtvis kommer cirklarnas fokus och utveckling vara medlemsbrevens

huvudsakliga innehåll i fortsättningen.

Så här lämnar jag alltså plats för cirklarna:


Ekonomicirkeln Claes, Johan, Janna och Alexander

Vi i ekonomicirkeln ser att vi behöver få intäkter från mötesrummen för att ekonomin ska gå ihop sig. Det är helt i linje med det tänk som fanns i höstas och även finns idag. Vi tror att vi dels behöver ett avstamp att nu gäller det nya och en beskrivning av detta nya hur vi använder rummen och när vi betalar för det. Vi har skrivit ett litet dokument runt det med en idé för hur tänket ska vara, se länk. https://docs.google.com/document/d/1_nHoZAbotQQ8aln7wIufdfORjqSs53YJG3jd_bs3wJ8/edit


Kommunikationscirkeln Sanna, Anna, Magnus, Johan och Annika

Kommunikationscirkeln har ansvar för intern o extern kommunikation; hemsida, intranät, medlemsbrev, Facebook/Instagram och på sikt ett externt nyhetsbrev.

Just nu ligger vårt fokus på att få alla funktioner att fungera, som kommunikation inom cirklarna och mellan alla medlemmar (så att vi kan lämna Facebook), events och rumsbokningar. Vi flyttar även över information från tidigare intranät till nya hemsidan.

En lansering av intranätet är inbokad till den 22 feb kl 15-17.


Inredningscirkeln Heidi, Johan och Annika


Vi påbörjar arbetet med att se över lokalerna nästa vecka.


Digitala cirkeln Johan L, Ola W, Terés, Stefan och Susanne


Klustret digitalcirkeln är i full gång. De aktiviteter som är levande idag är:

  • Incheckningar måndagar, onsdagar och fredagar 8.30-8.50 vid Klustret Online-bordet i Welo. Vi samlas 20 minuter och delar våra tankar runt en incheckningsfråga. Deltagarna kommer överens om en intressant fråga för dagen.

  • På måndagar fortsätter samvaron under förmiddagen där vi jobbar enligt konceptet Klustret Online. Medlemmarna faciliterar arbetet under en måndagförmiddag.

  • Cirkeln samlas även en kvart varje vecka för att upprätthålla styrningen. Just nu är vår fokus att sätta cirkelns vision som vi sedan kan använda som en fyr i mörkret då vi utökar vårt utbud av aktiviteter inom den digitala grenen. Idéer som redan prototypats och som förmodligen återkommer är: “Nyfiken på en Klustrare”, “Cook-along” samt “Lärpass” som vi kör i samband med avslutningen av Klustret Online kl 11.30 på måndagar.


Hållande strukturer Madelene, Maria S, Claes, Ulrika W, Heidi och Stig

Cirkeln Hållande strukturer har kommit fram till att cirkelns syfte/målbild är att alla medlemmar känner varandra och lever vårt sätt att jobba, och att det bygger på att vi alla bidrar. Detta så att Klustret skapar den trygghet mellan medlemmar som gör transformation möjlig.

  • Våra aktuella fokus just nu är: Att anordna ett ytterligare event om Klustret 3.0, för alla, men i synnerhet för dem som inte var med den 19 januari.

  • Att fånga vilka övergripande frågor som finns inom Klustret nu.

  • Koordineringsmötenas framtid och innehåll. Vi umgås med tanken att de skulle kunna vara mer diskussionsforum för aktuella övergripande frågor än beslutsmöten.

  • Vi har pratat om hur Klustret är och ständigt kommer att vara i rörelse. Vi ser att vi efter en osäker tid, men också med en fantastisk samling kring utmaningarna i det, nu har landat och att nya utmaningar nu kommer i dagen.

  • För att komma vidare i diskussioner och frågeställningar i vår cirkel ger det oss ett lugn och en riktning att hela tiden utgå från principerna i självorganisation.


Drift och underhåll Karin, Ulrika A och Elin

På gång inom cirkel Drift:

Vi har fixat följande: Kopierat upp nycklar, organiserat ett system för deposition. Skaffat försäkring Beställt och installerat skrivare Skaffat elavtal Tagit fram förslag på bokningssystem för rummen Avtalat och kommit igång med städavtal (städning sker nu en gång i veckan, på söndagar. Samma firma som på Birger Jarlsgatan)

Vi jobbar aktivt med: Färdigställa system för "driftsänglar" - delat ansvar för det dagliga (kaffe, mjölk, toapapper) Uppdatera texter i Klusterbok och på andra ställen om alla de praktiska saker vi fixat med.

Vi är tre personer och det räcker inte till för de uppgifter som ligger i gruppen. Vi är lite slitna och två av oss går in i intensiv arbetsperiod, så vi vill tydligt uttala vårt behov av att fler medlemmar kliver in i denna grupp. Alternativt sänka ambitionen och låta system för det dagliga och uppdatering av Klusterboken bero någon månad.


Medlemscirkeln Karin, Anette, Magnus, Marie-Louise, Lotta och Jeanette

Medlemscirkeln har haft fyra möten i lokalen sedan vi flyttade in, några har varit med på Welo. Vi har haft livliga samtal om vad cirkeln ska ha på sitt bord. I början var vi en stor grupp 10+ och i nuläget har den satt sig till att bestå av oss sex.

På vårt senaste möte blev vårt syfte klarare. Ett sätt att beskriva oss är att vi är dörren in till Klustret. Vi vill värna om mångfald i vår sammansättning. I samarbete med ekonomi-cirkeln se till att vi har ett bra antal medlemmar. Vi rekryterar nya spännande medlemmar. Vi skapar mallar och processer för on-boarding och vi tänker att den som värvar en medlem tar hand om on-boardingen av den medlemmen. Vi kommer förtydliga hur "antagnings-processen" av nya medlemmar kommer gå till kommande veckor.


Just nu har vi tagit beslut på att inte ta in nya medlemmar förrän det vi beskrivit ovan är på plats. Vi beräknar att vi kommer öppna upp för nya medlemmar under mars månad.


Eventcirkeln Sofie (Lead), Loa (Co-lead), Gunilla, Harald, Heidi, Lotta, Madelene, Maria, Marie, Nina, Per

För att definiera vår roll har vi utgått ifrån Klustrets intention att bidra till ett mera medvetet och hållbart samhälle och att Klustrets medlemmar har signat upp för att dela med sig av kunskap/inspiration en gång per kvartal för att bidra till andras och eget lärande. En av våra initiala huvuduppgifter är att skapa förutsättningar för alla oss medlemmar att genomföra våra event på bästa sätt och att vi når önskad effekt/intention


Vi är snart klara med en beskrivning av det praktiska kring events som t ex bokning, lokal, ansvar, inbjudan, kommunikation/marknadsföring, städning, kaffe osv. Vi kommer också med förslag till koncept för hur ett event kan utformas, t ex Morning that matters, Fireside talk osv. Vi diskuterar också på hur vi ska balansera önskan om att använda lokalen på annat sätt än våra uttalade principer och behov av intäkter till Klustret. Sannolikt en fråga för koordineringsmötet.

i ser som en möjlighet i att vi fångar upp interna förmågor och kompetenser - hålla kontakt i gruppen, nätverka med Kluster-medlemmar och uppmuntra till att dela och pröva i ett event för medlemmar och kanske även externa intressenter. Vi är också öppna för intressanta personer/ämnen/events att bjuda in till Klustret, vilket ju såklart alla medlemmar kan göra.

Just nu samarbetar vi med Driftcirkeln vad gäller priser för lokalerna, bokningssystemet, städning kring events mm. Vi har även dialog med Hållande strukturer för att se var vi går i och ur varandra.

Hör gärna av dig till oss om du vill prata om ditt medlemsevent eller om du vill bolla idéer. Eller något annat som du tycker rör Eventcirkeln.


Sammanställt av Kommunikationscirkeln


55 visningar1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla

Höstmys

Klustret utforskar - ett nytt event-koncept för alla medlemmar

Hej alla Kluster-kollegor! Efter att under våren ha myst in oss i våra nya lokaler med en hel del interna och externa event vill vi nu öka trycket ytterligare. Eventcirkeln har därför glädjen att pres

1 Comment


Lotta Adelstål
Lotta Adelstål
Feb 13, 2023

Tack för att ni dragit ihop all denna information! Jag är imponerad och så stolt över oss och vad vi gör tillsammans.

Like
bottom of page