top of page

Ljuset är tänt!

10 februari 2023


Vi börjar komma på plats på Odengatan. Våra vackra lampor har äntligen kommit upp (tack Johan L, Sofie och Magnus) och vårt första externa event har genomförts.


Det här medlemsbrevet bygger på input från Klustrets cirklar om nuläget och valfri information som känns viktig att kommunicera. Troligtvis kommer cirklarnas fokus och utveckling vara medlemsbrevens

huvudsakliga innehåll i fortsättningen.

Så här lämnar jag alltså plats för cirklarna:


Ekonomicirkeln Claes, Johan, Janna och Alexander

Vi i ekonomicirkeln ser att vi behöver få intäkter från mötesrummen för att ekonomin ska gå ihop sig. Det är helt i linje med det tänk som fanns i höstas och även finns idag. Vi tror att vi dels behöver ett avstamp att nu gäller det nya och en beskrivning av detta nya hur vi använder rummen och när vi betalar för det. Vi har skrivit ett litet dokument runt det med en idé för hur tänket ska vara, se länk. https://docs.google.com/document/d/1_nHoZAbotQQ8aln7wIufdfORjqSs53YJG3jd_bs3wJ8/edit


Kommunikationscirkeln Sanna, Anna, Magnus, Johan och Annika

Kommunikationscirkeln har ansvar för intern o extern kommunikation; hemsida, intranät, medlemsbrev, Facebook/Instagram och på sikt ett externt nyhetsbrev.

Just nu ligger vårt fokus på att få alla funktioner att fungera, som kommunikation inom cirklarna och mellan alla medlemmar (så att vi kan lämna Facebook), events och rumsbokningar. Vi flyttar även över information från tidigare intranät till nya hemsidan.

En lansering av intranätet är inbokad till den 22 feb kl 15-17.


Inredningscirkeln Heidi, Johan och Annika


Vi påbörjar arbetet med att se över lokalerna nästa vecka.


Digitala cirkeln Johan L, Ola W, Terés, Stefan och Susanne


Klustret digitalcirkeln är i full gång. De aktiviteter som är levande idag är:

  • Incheckningar måndagar, onsdagar och fredagar 8.30-8.50 vid Klustret Online-bordet i Welo. Vi samlas 20 minuter och delar våra tankar runt en incheckningsfråga. Deltagarna kommer överens om en intressant fråga för dagen.

  • På måndagar fortsätter samvaron under förmiddagen där vi jobbar enligt konceptet Klustret Online. Medlemmarna faciliterar arbetet under en måndagförmiddag.

  • Cirkeln samlas även en kvart varje vecka för att upprätthålla styrningen. Just nu är vår fokus att sätta cirkelns vision som vi sedan kan använda som en fyr i mörkret då vi utökar vårt utbud av aktiviteter inom den digitala grenen. Idéer som redan prototypats och som förmodligen återkommer är: “Nyfiken på en Klustrare”, “Cook-along” samt “Lärpass” som vi kör i samband med avslutningen av Klustret Online kl 11.30 på måndagar.


Hållande strukturer Madelene, Maria S, Claes, Ulrika W, Heidi och Stig

Cirkeln Hållande strukturer har kommit fram till att cirkelns syfte/målbild är att alla medlemmar känner varandra och lever vårt sätt att jobba, och att det bygger på att vi alla bidrar. Detta så att Klustret skapar den trygghet mellan medlemmar som gör transformation möjlig.

  • Våra aktuella fokus just nu är: Att anordna ett ytterligare event om Klustret 3.0, för alla, men i synnerhet för dem som inte var med den 19 januari.

  • Att fånga vilka övergripande frågor som finns inom Klustret nu.

  • Koordineringsmötenas framtid och innehåll. Vi umgås med tanken att de skulle kunna vara mer diskussionsforum för aktuella övergripande frågor än beslutsmöten.

  • Vi har pratat om hur Klustret är och ständigt kommer att vara i rörelse. Vi ser att vi efter en osäker tid, men också med en fantastisk samling kring utmaningarna i det, nu har landat och att nya utmaningar nu kommer i dagen.

  • För att komma vidare i diskussioner och frågeställningar i vår cirkel ger det oss ett lugn och en riktning att hela tiden utgå från principerna i självorganisation.


Drift och underhåll Karin, Ulrika A och Elin