top of page

Det rör på sig!

10 mars 2023

Flera (både externa och interna) events är på gång och ligger uppe på hemsidan. På tisdag 12 - 17 kavlar vi dessutom upp ärmarna och börjar ta tag i inredning och allmänt fixande i vår lokal. Om du inte sett det eventet ännu - gå in här för att läsa och försök ta dig tid att komma och hjälpa till, eftersom det är en hel del att göra. Det kommer även att bli flera tillfällen.


Är vi lite för ambitiösa med det här medlemsbrevet? Ska vi ha längre tid än två veckor mellan utskicken? Dela gärna era synpunkter med oss i kommunikationscirkeln!


Här kommer info från våra cirklar:


Ekonomicirkeln

Vi närmar oss nu månadsskiftet mars-april. Vid kvartalskiftena hamnar vi i en "lågpunkt" i kassan i och med att de kvartalsvis förutbetalda medlemsavgifterna då i stort sett har förbrukats och nya ska in. Eftersom alla medlemmar skrivit på medlemskap för det första halvåret ser vi dock inga problem med det. Den enda oro som funnits har varit ifall 29k, som pga sin storlek och olika sorters behov fick en prövotid på 3 månader, nu meddelat att de förlänger åtminstone 3 månader till. Glädjande!


Mötesrumsanvändandet har också funnit sin form och vi har börjat få lite intäkter från det. Vi följer hur användningen/intäkterna utvecklar sig.


Vi noterar att Driftgruppen, och andra, har jobbat hårt med att förhandla avtal för städning, försäkring, elavtal m.m. Kostnaderna där har hittills varit mindre än budget.


Du kan följa ekonomiutvecklingen närmare via Ekonomicirkelns budget/utfall-dokument som är åtkomligt på intranätets förstasida.


Ekonomin går alltså relativt väl ihop och vi har därför också riktat lite av vårt fokus på att vi borde bygga upp en buffert; detta har vi inte än. Det bör kunna ske då fler medlemmar väntas komma in och när Arenans användning troligen ökar. Men vi diskuterar också att för att skapa en tryggare likvid situation i ovan nämnda kvartalsväxlingar, skulle två verktyg eventuellt kunna användas: dels att medlemmar som vill och kan betalar in medlemsavgift för längre tid än ett kvartal, dels att få in fler lån för den depositionsavgift som KLustret betalat in till hyresvärden (det finns här en diff på 25.000 kr som inte täckts av de medlemslån som inkom i december).


Alexander, Johan L, Janna och Claes


Kommunikationscirkeln

Engelsk översättning finns nu uppe på hemsidan. Läs gärna och återkoppla till oss om du hittar språkfel!

Nu ligger det också en hel del events på sidan nu, både externa och interna.


Sanna, Anna, Magnus, Johan och Annika


Inredningscirkeln

Vi har bokat en första tid för att börja fixa i lokalen. Vi ska fixa hyllorna i arenan och draperiet, flytta om växter, rensa ut och tänka till om böcker i hallen och möbleringen där. Vi ska också röja i förråd och renovera skåpen i Arenan så att vi får fina förvaringsskåp till oss medlemmar. Och en del annat. Så välkommen den 14 mars! Eventet ligger uppe på hemsidan under interna events, så gå gärna in och meddela om du kommer.


Heidi, Annika, Karin


Digitala cirkeln

Klustrets digitala veckokalender v11


måndag:

8.30-8.50 incheckning och för de som vill egen arbetsdag med gemensamma pauser fram till lunch kl 12.00.


onsdag:

8.30-8.50 incheckning

12-14.30 Cookalong. Gemensam lunch i ditt eget kök med efterföljande workshop. Temat denna gång är möten - se internt event för anmälan och mer info.


fredag:

8.30-8.50 incheckning


Johan L, Ola W, Terés, Stefan, Susanne, Carina och Nina


Fråga som kanske hör till den här cirkeln:

Om jag har förslag som rör Welo, vilken cirkel ansvarar för Welo?


Hållande strukturer

Vi pratar mycket i denna cirkel om självorganisationens utmaningar, att det är så lätt att falla in i traditionell organisation och styrning, där personer har utdelade mandat och det alltid finns någon som har ansvar för en given fråga. Och de känslor av osäkerhet, frustration o dyl som kan uppstå utan denna ordning även om det samtidigt känns glädjefyllt och inspirerande att ha en stor frihet.


Vi tror att en blandning av regelrätta övningar och att öva sig i de situationer som de facto uppstår i verksamheten behövs. Vi gladde oss därför åt den stora uppslutningen på Co-creative Wednesday förra veckan, där deltagarna kunde lyfta utmaningar de känner och bearbeta dem med hjälp av IDGs framtagna 23 utvecklingsförmågor.


Vi preppar också inför den 16 mars då vi arrangerar vårt andra Cirkel-Lab med liknande tema. Se inbjudan på intranätet, där det temat och huvudinnehållet presenteras.


Madelene, Maria S, Claes, Ulrika W, Heidi


Fråga till Hållande strukturer:

Skulle ni kunna boka in datum för koordineringsmöten några månader i förväg?


Drift och underhåll

Driftsänglar på Klustret är fortfarande aktuellt och viktigt! Bara några har skrivit in sina namn…

Vi behöver alla hjälpas åt att hålla lokalen snygg och påfylld med det som förbrukas.

Välj 2 veckor i länken nedan som du vill ha lite extra omsorg om i lokalen. https://docs.google.com/document/d/1nNG41tcihOxGa6Qmok2inlEkTLa_qDvI/edit


På måndag ska Karin och Ulrika A fixa lite lappar och hjälptexter i lokalen som förenklar användning och tydlighet för allas vår trevnad. Vi försöker också samordna oss med övriga cirklar som ansluter i ansvar för “våra” uppgifter.


Karin, Ulrika A, Elin & Heidi


Medlemscirkeln

Ingen info


Karin, Anette, Magnus, Marie-Louise, Lotta, och Jeanette


Fråga till Medlemscirkeln:

Kommunikationscirkeln behöver få besked när ni släpper in nya medlemmar, så att vi vet vilka vi öppnar för på intranätet och så att vi kan lägga upp dem på sidan med medlemmar.


Eventcirkeln

Eventcirkeln har nu bland annat följande på redarn:

  • Summering och erfa från medlemseventet 1 mars, Co-Creative Wednesday (Madelene o Sofie) på temat Utmaningar kring samarbete (ref Klustret) – fin återkoppling från deltagarna, bra insikter och lärdomar, sänkta trösklar för att ordna event, test av event-guiden inkl justeringar

  • Spaning på kommande events – vi hjälper till och nudgar/påminner om att använda event-guiden där bl a länk finns till Magnus formulär för publicering på webben/intranätet och marknadsföringsguiden (behöver också fyllas på).

  • Per fick feeling att lägga Gestaltakademiens tisdagsseminarium med Judit Bergman, 2 maj på Klustret

  • Diskussion om det kan vara läge att hitta modell för att ha non-profit, Kluster-stärkande events utan kostnad i Arenan, typ IDG-hubben. Lotta och Per tar fram ett underlag för diskussion/beslut på kommande koordineringsmöte.

  • Nästa möte är 27/3, 15-16

Sofie (Lead), Loa (Co-lead), Gunilla, Harald, Lotta, Madelene, Maria, Marie, Nina, PerVi i Kommunikationscirkeln önskar en fin helg!


33 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Höstmys

Klustret utforskar - ett nytt event-koncept för alla medlemmar

Hej alla Kluster-kollegor! Efter att under våren ha myst in oss i våra nya lokaler med en hel del interna och externa event vill vi nu öka trycket ytterligare. Eventcirkeln har därför glädjen att pres

Comments


bottom of page