top of page

Det rör på sig!

10 mars 2023

Flera (både externa och interna) events är på gång och ligger uppe på hemsidan. På tisdag 12 - 17 kavlar vi dessutom upp ärmarna och börjar ta tag i inredning och allmänt fixande i vår lokal. Om du inte sett det eventet ännu - gå in här för att läsa och försök ta dig tid att komma och hjälpa till, eftersom det är en hel del att göra. Det kommer även att bli flera tillfällen.


Är vi lite för ambitiösa med det här medlemsbrevet? Ska vi ha längre tid än två veckor mellan utskicken? Dela gärna era synpunkter med oss i kommunikationscirkeln!


Här kommer info från våra cirklar:


Ekonomicirkeln

Vi närmar oss nu månadsskiftet mars-april. Vid kvartalskiftena hamnar vi i en "lågpunkt" i kassan i och med att de kvartalsvis förutbetalda medlemsavgifterna då i stort sett har förbrukats och nya ska in. Eftersom alla medlemmar skrivit på medlemskap för det första halvåret ser vi dock inga problem med det. Den enda oro som funnits har varit ifall 29k, som pga sin storlek och olika sorters behov fick en prövotid på 3 månader, nu meddelat att de förlänger åtminstone 3 månader till. Glädjande!


Mötesrumsanvändandet har också funnit sin form och vi har börjat få lite intäkter från det. Vi följer hur användningen/intäkterna utvecklar sig.


Vi noterar att Driftgruppen, och andra, har jobbat hårt med att förhandla avtal för städning, försäkring, elavtal m.m. Kostnaderna där har hittills varit mindre än budget.


Du kan följa ekonomiutvecklingen närmare via Ekonomicirkelns budget/utfall-dokument som är åtkomligt på intranätets förstasida.


Ekonomin går alltså relativt väl ihop och vi har därför också riktat lite av vårt fokus på att vi borde bygga upp en buffert; detta har vi inte än. Det bör kunna ske då fler medlemmar väntas komma in och när Arenans användning troligen ökar. Men vi diskuterar också att för att skapa en tryggare likvid situation i ovan nämnda kvartalsväxlingar, skulle två verktyg eventuellt kunna användas: dels att medlemmar som vill och kan betalar in medlemsavgift för längre tid än ett kvartal, dels att få in fler lån för den depositionsavgift som KLustret betalat in till hyresvärden (det finns här en diff på 25.000 kr som inte täckts av de medlemslån som inkom i december).


Alexander, Johan L, Janna och Claes


Kommunikationscirkeln

Engelsk översättning finns nu uppe på hemsidan. Läs gärna och återkoppla till oss om du hittar språkfel!

Nu ligger det också en hel del events på sidan nu, både externa och interna.


Sanna, Anna, Magnus, Johan och Annika